Mládež

Za papežem do Lisabonu!

Na přelomu července a srpna příštího roku se budou v Lisabonu konat Světové dny mládeže. Mladí poutníci z celého světa se sejdou, aby se setkali s živým Ježíšem Kristem ve společenství svých vrstevníků.

POJĎ S NÁMI DO PARTY!

Město na soutoku Labe a Orlice bude hostit od 9. do 14. 8. křesťanskou mládež z celé země.

Připravujeme Noc kostelů

V pátek 27. 5. bude od 18 do 24 hodin kostel sv. Františka Serafínského otevřen veřejnosti. Od 23.00 je na programu chvíle ztišení a meditace (nejen) pro mládež. Zde dostává konkrétní podobu... díky vám.

Na cestě společně

Pozvánka na setkání mládeže s Marií Emmaus Voce, prezidentkou Hnutí Fokoláre. Hlavní program: neděle 22. 5. 2011 v Praze.

Týden modliteb za mládež

Od 10. do 17. dubna 2011 se církev modlí za mládež.
Připojme se! >>

Setkávání křesťanské mládeže

Křesťanská mládež naší farnosti se pravidelně schází jednou za 14 dní a to v pátek večer. Po bohoslužbě v 18 hodin probíhají setkání na faře cca od 19 hodin. Jedna skupina je mladší (cca 13 - 16 let) a jedna starší (cca 17 - 21 let). Welcome! :-)