Synoda 2021-2023

Synodální proces v Chocni

Rádi bychom vás pozvali k účasti na farním procesu Synody o synodalitě, kterou vyhlásil pro celý svět papež František. Tématem synody je společné putování božího lidu.