Mládež

Setkávání křesťanské mládeže

Křesťanská mládež naší farnosti se pravidelně schází jednou za 14 dní a to v pátek večer. Po bohoslužbě v 18 hodin probíhají setkání na faře cca od 19 hodin. Jedna skupina je mladší (cca 13 - 16 let) a jedna starší (cca 17 - 21 let). Welcome! :-)

1568