Mládež

Týden modliteb za mládež

Brožura s rozjímáním a modlitbami ke stažení >>

Pane Ježíši Kriste,
jsi naší jistotou a pokojem.
Pomáhej nám žít poctivě a pravdivě,
aby naše svědectví o Tobě
pronikalo k srdcím všech.
Prosíme Tě za přípravu
Světových dnů mládeže v Madridu
a za všechny mladé lidi,
kteří se na tuto pouť vydají.
Na přímluvu Panny Marie
nám dej svého Svatého Ducha,
který promění naše srdce.

Zdrávas Maria...