Mládež

Připravujeme Noc kostelů

Následující text je současný návrh, jak vyplynul z pátečního setkání mládeže. Prosím, v následujících dnech mi pošlete návrhy odpovědí na všechny otazníky. Předem díky za spolupráci. Otec Jiří

Cíl akce: zajistit podmínky, aby se i mladí návštěvníci, kteří do kostela běžně nechodí, mohli způsobem sobě vlastním setkat s tajemstvím, které kostel skrývá; aby zde mohli načerpat inspiraci a sílu do života; aby se jich Bůh sám mohl dotknout.

Kdy a kde: kostel sv. Františka Serafínského v Chocni, 27. 5. 2011, od 23.00 do 24.00; předchází výklad o smyslu symbolů v kostele + volná chvíle podbarvená jemnou hudbou; může následovat posezení se zájemci na faře.

Jak: příhodná kombinace písní, mluveného slova a ticha; zajištuje mládež z farnosti; uvádí administrátor

Zvláštní vybavení: kostel osvícený pouze svíčkami; u svíček v prostoru lodě biblické citáty (již od 22.30); nějaká jiná výzdoba? symboly? texty? přivítání?

Konkrétní podoba: (časy jsou pouze orientační)

23.00     přivítání, píseň (jaká?)
23.05     meditace na téma Tajemství Boží přítomnosti uprostřed světa (kdo?)
23.10     chvíle ticha

23.15     píseň (jaká?)
23.20     meditace na téma Já a můj život tváří v tvář Bohu (kdo?)
23.25     chvíle ticha

23.30     píseň (jaká?)
23.35     meditace na téma Co všechno je dar aneb Hospodin je můj pastýř (kdo?)
23.40     chvíle ticha

23.45     píseň (jaká?)
23.50     meditace na téma Jaký je smysl mého života? Jaké je mé poslání? (kdo?)
23.55     chvíle ticha

0.00       zakončení písní a modlitbou; rozlouční a pozvání k posezení na faře