• Farní pouť do Krakova Farní pouť do Krakova
  • Farní pouť do Želivu Farní pouť do Želivu
  • Tříkrálová sbírka 2016 Tříkrálová sbírka 2016
  • Farní den 2015 - společné foto farnosti Farní den 2015 - společné foto farnosti

Aktuálně z farnosti

Ohlášky 26. 5. 2024

25.
květen

 

Carlo Acutis bude svatořečen

23.
květen

 Papež František při audienci u kardinála Semerara, prefekta Dikasteria pro blahořečení a svatořečení, schválil dekrety, které povedou ke kanonizaci mladíka pohřbeného v Assisi, bl. Carla Acutise, dále zakladatele misionářů Panny Marie Těšitelky, P. Giuseppa Allamana. Svatořečena bude také skupina františkánů umučených v Damašku v roce 1860 a blahořečeni dva mučedníci komunismu.

PAPEŽ VYHLÁSIL SVATÝ ROK 2025

11.
květen

 "Kéž se Jubileum stane pro každého příležitostí k oživení naděje..."

MÁM POŘÁD CO DĚLAT

11.
květen

 Biskup Josef Kajnek pro Český rozhlas u příležitosti svých 75. narozenin.

APOŠTOLSKÝ NUNCIUS PŘIPOMENE ZANIKLÉ LITOMYŠLSKÉ BISKUPSTVÍ

27.
duben

 Před 680 lety bylo založeno biskupství v Litomyšli.

Deset let od svatořečení Jana Pavla II. a Jana XXIII.

27.
duben

 180 tisíc lidí zaplnilo 27. dubna 2014 Svatopetrské náměstí, kde při slavnostní bohoslužbě kanonizoval papež František své dva předchůdce: Jana Pavla II. a Jana XXIII.

Biskup Josef Kajnek slaví 75. narozeniny

18.
duben

 Před 75 lety, 18. dubna, se narodil Josef Kajnek, emeritní pomocný biskup královéhradecké diecéze. Přejeme mu dobré zdraví a hojnost Božího požehnání.

Týden modliteb za duchovní povolání 2024

15.
duben

 Týden modliteb za duchovní povolání každoročně vrcholí o 4. neděli velikonoční – neděli Dobrého pastýře. Letos probíhá od 15. do 21. dubna 2024. Impulsem k modlitbám je Ježíšova výzva: „Proste Pána žní, aby poslal dělníky na svou žeň“ a “Získávejte mi učedníky…“ Papež František ke Světovému dni modliteb za povolání vydává každý rok poselství.


Ohlášky 14. 4. 2024

15.
duben

 

Slovo na týden
Téma týdne
Nikdo není určen k tomu, aby byl sám

Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!“ (Mt 28, 19-20)

25. 5. 2024, Rh

Jako křesťané věříme v jednoho Boha v třech osobách. Myslím, že Boží Trojice vypovídá o tom, že ani Bůh si „nevystačí“ sám. Bůh Otec je ve společenství s Bohem Synem a Bohem Duchem. A v Bibli můžeme vidět, že tvoří živé, dynamické vztahy.

Jako Ježíšovi učedníci jsme pozváni, abychom o Bohu svědčili ostatním lidem. Můžeme přinášet světu svědectví, jak dobré je, když člověk nezůstává sám a že je dobré žít ve vztazích. Protože původce všeho stvoření - náš dobrý Bůh - to tak sám má.

Dál už toho moc vymýšlet nemusíme. Stačí ve svých vztazích čerpat z Ježíšova života, zrcadlit jeho soucit, touhu pomoci člověku v nesnázích, touhu po spravedlnosti, usmíření. A nejsme na to sami! Bůh nám jako velký projev své lásky poslal svého Pomocníka a Utěšitele – svého Ducha.

A to je dobrá zpráva pro tento svět:
Duch sv. nás vede.
S jeho pomocí můžeme tvořit živé vztahy.
Nemusíme si vystačit sami.

 

-redakčně upraveno-

Tuto službu poskytuje www.vira.cz.