Mládež

Příprava na biřmování

Přišel čas, aby se v naší farnosti opět začala skupinka mladých připravovat na přijetí svátosti biřmování. Přihlásilo se 11 mladých a 3 dospělí. Sekretariát pana biskupa Jana nám přislíbil biskupskou návštěvu v Chocni na 17. června 2012. S mládeží jsme se dohodli na pravidlech a termínech přípravy a mohli jsme začít.

 • První večer, který se uskutečnil v pátek 14. října na choceňské faře, byl zaměřen na sebepoznání. Skrze různé aktivity jsme se snažili lépe porozumět sami sobě, poznat, kdo jsme, jakou máme historii, jak vnímáme život, jaké jsou naše hřivny i stíny. Každý z této skupiny mládeže je naprostý originál a na první pohled úplně jiný než ostatní. Přesto se mi zdálo, že se pomaličku dokážeme otevírat, sbližovat, spolupracovat, pokojně prožívat chvíle tiché osobní reflexe i radostného sdílení. Mimo jiné díky tomu, že do toho jde každý naplno a snaží se "dát to nejlepší".
  V druhé části večera jsme se věnovali křesťanské nauce a ověřovali, co v nás zanechala četba katechismu pro mladé YOUCAT. Bylo zajímavé stát se na chvíli "teology" byť teprve začátečníky.
  Zadání úkolů na toto setkání bylo toto:
  1. přečíst si Markovo evangelium
  2. prostudovat si prvních 70 otázek z YOUCAT
  3. začít si vést deník, do kterého si bude člověk moci zaznamenávat své objevy, zkušenosti, myšlenky
  Pokud se ještě někomu nepodařilo některý z těchto úkolů splnit, je nejvyšší čas to dohnat.
 • Druhé setkání biřmovanců bylo víkendové a uskutečnilo se od 18. 11. (pátek večer) do 20. 11. (nedělní oběd) v Říčkách v Orlických horách. Do té doby jsme si stanovili následující úkoly:
  1. přečíst si Skutky apoštolů
  2. prostudovat si otázky 71-112 z YOUCAT
  Během víkendu, kterého se zúčastnilo pět budoucích biřmovanců, jsme se prohlubovali své poznatky a dovednosti týkající se komunikace mezi lidmi. To nám posloužilo jako cesta k novému pochopení Bible a modlitby, tedy komunikace mezi člověkem a Bohem.
 • Třetí setkání biřmovanců proběhlo v pátek 16. 12. na faře. Hlavním tématem byla problematika pohledu na druhé lidi, zvláště schopnost objevit pozitivní stránky a umět druhého pochválit. Odtud je opět již jen krůček k objevování dobrého a dokonalého Boha a k jeho chvále. Do tohoto setkání jsme si měli pročíst 1. list apoštola Pavla Soluňanům a dokončit studium 1. části YOUCAT.
 • Čtvrté setkání bylo v sobotu 21. ledna od 14.00 do 17.00 na choceňské faře. Podělili jsme se o své postřehy a zkušenosti s četbou vybraného novozákonního listu a s psaním osobního dopisu Bohu. Prohloubili jsme téma komunikace (obraz dobrého a špatného komunikátora, co vše ovlivňuje kvalitu komunikace) a hovořili též o teorii a praxi křesťanské modlitby (4. část YOUCAT).
 • Páté setkání proběhlo v pátek 10. 2. večer na faře. Věnovali jsme se žalmům, osobním životním příběhům a především klíčové postavě Ježíše Krista. Každý z nás je pozván k vytvoření osobního vztahu s ním... Úkoly: dočíst 2. část YOUCAT a přečíst 1. knihu Mojžíšovu. 
 • Šesté setkání bylo víkendové, 23. - 25. března na chalupě u Žamberka. Pokusili jsme se zde ponořit do velikonočního tajemství. Sobotní ráno jsme začali mší svatou - připomínkou poslední večeře, během dopolední vycházky jsme se zastavovali u příběhů z knihy Geneze a hledali podobnost postav s Kristem, odpoledne jsme si připomněli o samotě událost umučení Ježíše Krista a večer jsme radostně poodhalili zázrak Kristova zmrtvýchvstání. Tak jsme se připravili na slavení velikonočního Tridua ve farnosti.
 • Sedmé setkání proběhlo v pátek 20. dubna. První část setkání jsme prožili v kostele, kde jsme si uvědomovali křesťanské symboly a prohlubovali svůj vztah ke svátostem, které jsou zde udělovány. V další části jsme si prověřovali, jak moc rozumíme svátostem a jak je můžeme lépe prožívat. Tak jsme si zopakovali obsah 2. části katechismu YOUCAT.

Těším se, že budeme v novém roce v naší cestě pokračovat. Spoléhám na modlitby celé farnosti a na osobní zapojení každého kandidáta. Věřte, že Bůh se ve své velkorysosti nenechá zahanbit.

Příští setkání >>

otec Jiří