Články

Na Velehradě se chystají 25. Dny lidí dobré vůle

Ve dnech 4. a 5. července ožije Velehrad tradičními cyrilometodějskými oslavami, kterých se každoročně účastní na 30 tisíc lidí. Letošní oslavy se zaměří na připomenutí 75. výročí vydání pastýřského listu Hlas čs. biskupů v hodině velké zkoušky. Jeho vydáním začalo v naší zemi omezování svobody komunistickým režimem a pronásledování nejen církve. Na jeho konci je smrt 33 katolických kněží z Moravské provincie, internace biskupů a uvěznění všech, kteří byli režimu nepohodlní.

DIECÉZNÍ LESY HRADEC KRÁLOVÉ JSOU DIAMANTEM ČESKÉHO BYZNYSU

Diecézní lesní společnosti bylo uděleno prestižní ocenění.

BROŽURA KATOLICKÁ CÍRKEV 2024

 Najdete v ní nejnovější informace o místní a také světové církvi.

SVATÝ ROK 2025 A NÁRODNÍ POUŤ DO ŘÍMA

 Motto: Poutníci naděje

KRÁLICKÝ KLÁŠTER SE OPĚT ZASKVÍ V CELÉ SVÉ KRÁSE

 Areál na Hoře Matky Boží u Králík čeká rozsáhlá obnova.

Carlo Acutis bude svatořečen

 Papež František při audienci u kardinála Semerara, prefekta Dikasteria pro blahořečení a svatořečení, schválil dekrety, které povedou ke kanonizaci mladíka pohřbeného v Assisi, bl. Carla Acutise, dále zakladatele misionářů Panny Marie Těšitelky, P. Giuseppa Allamana. Svatořečena bude také skupina františkánů umučených v Damašku v roce 1860 a blahořečeni dva mučedníci komunismu.

MÁM POŘÁD CO DĚLAT

 Biskup Josef Kajnek pro Český rozhlas u příležitosti svých 75. narozenin.

APOŠTOLSKÝ NUNCIUS PŘIPOMENE ZANIKLÉ LITOMYŠLSKÉ BISKUPSTVÍ

 Před 680 lety bylo založeno biskupství v Litomyšli.

Deset let od svatořečení Jana Pavla II. a Jana XXIII.

 180 tisíc lidí zaplnilo 27. dubna 2014 Svatopetrské náměstí, kde při slavnostní bohoslužbě kanonizoval papež František své dva předchůdce: Jana Pavla II. a Jana XXIII.

Biskup Josef Kajnek slaví 75. narozeniny

 Před 75 lety, 18. dubna, se narodil Josef Kajnek, emeritní pomocný biskup královéhradecké diecéze. Přejeme mu dobré zdraví a hojnost Božího požehnání.

Týden modliteb za duchovní povolání 2024

 Týden modliteb za duchovní povolání každoročně vrcholí o 4. neděli velikonoční – neděli Dobrého pastýře. Letos probíhá od 15. do 21. dubna 2024. Impulsem k modlitbám je Ježíšova výzva: „Proste Pána žní, aby poslal dělníky na svou žeň“ a “Získávejte mi učedníky…“ Papež František ke Světovému dni modliteb za povolání vydává každý rok poselství.


Květnou nedělí začíná Svatý týden

Jak slavíme jednotlivé dny tzv. Svatého, neboli pašijového, týdne, který začíná Květnou nedělí (letos 24. března) a končí nedělí Zmrtvýchvstání Páně? A co tyto dny znamenají? Připravme se na slavení nejdůležitějších křesťanských svátků v roce.