Kronika

První svaté přijímání

V neděli 3. 6. proběhlo v naší farnosti první svaté přijímání osmi dětí.

Noc kostelů 2012

Pozvání pro všechny na pátek 1. června.

Misijní štrúdlování

V sobotu 14. dubna Vás zveme na Misijní štrúdlování. Vyzkoušejte nové recepty. Výtěžek z akce půjde na pomoc potřebným prostřednictvím PMD.

Pašijové hry 2012

Letos se v Chocni podruhé odehrají Pašijové hry. Informace pro účinkující.

Fotografie z akcí pro děti

Obrazová vzpomínka na poslední tři akce, které děti z naší farnosti zažily.

Příprava na biřmování pokračuje

Pravidelně aktualizované informace pro biřmovance.

Připomněli odkaz Anežky České

Napsali o nás v Orlickém deníku...

Filozofická čajovna 2011-2012

Rozpis témat a termínů na celý školní rok.

Fotografie z Misijního dne dětí

Fotografie ze soboty 1. 10. 2011, kdy do Chocně zavítalo 80 nadšených dětí.