Kronika

Příprava na biřmování pokračuje

Počet mladých, kteří se připravují na přijetí této svátosti, se ustálil na čísle 8: František, Lída, Lenka, Ludmila, Maritka, Martin, Maruška a Stefania. Vedle těchto mladých se připravují i tři dospělí křesťané středního věku. Pamatujme na ně ve svých modlitbách.

Bezprostřední příprava biřmovanců na liturgii biřmování se uskuteční v sobotu 16. června po večerní mši svaté. Bude též možnost přijmout svátost smíření.

Úkoly:

1. Co nejdříve yyplnit a odevzdat dotazník pro biřmovance - zde >>
2. Od 8. června se připojit k svatodušní novéně, kterou najdete zde >>

Těším se na vaši slavnost!

o. Jiří

PS: Informace o dosavadním průběhu přípravy >>

FOTOGRAFIE Z BŘEZNOVÉHO VÍKENDU >>

4714