Kronika

Vánoce 2012

Přijměte pozvání na Půlnoční nebo prostě jen k betlému!

Zázrak v Praze

Akce se přesouvá na sobotu 24. listopadu od 19 hodin.

Podzimní výlet

Akce pro mladé dámy a mladé pány na pátek 26. října 2012.

Prolínání světů

Celoroční seriál přednášek s diskuzemi pro veřejnost.

Svatý Václav

... a také pouť a posvícení v Chocni.

Novéna před biřmováním

Od pátku 8. 6. se modlíme za biřmovance zvláštní novému.