Kronika

První svaté přijímání

K první svaté zpovědi a k prvnímu svatému přijímání na začátku června 2012 přistoupili:

Jakub Šimek, Štěpán Ropek, Pavel Štancl, Lukáš Růžička, Jan Motyčka, Anežka Vávrová, Klára Jiříčková a Johanka Kučerová. Doprovázejme tyto děti v modlitbou, aby v nich Boží milost nadále působila.

o. Jiří

4896

Pomůcka k přípravě dětí na svátost smíření >>

Článek o výchově dětí k životu ze svátosti smíření >>