Kronika

Týden modliteb za jednotu křesťanů 2013

V pátek 18. 1. 2013 se setkali zodpovědní tří křesťanských církví působících v Chocni a naplánovali ekumenickou bohoslužbu. Ta proběhne v úterý 19. února v 18.00 v římskokatolickém kostele sv. Františka Serafínského. Předsedat bude Petr Skalický, pastor sboru Jednoty bratrské, kázat bude Hana Schusterová, farářka sboru Českobratrské církve evangelické, zpěvy a zázemí zajistí římskokatolická farnost. Po bohoslužbě bude následovat pohoštění na přilehlé faře. Jsou zváni všichni křesťané z Chocně i okolí.

Již v tomto týdnu však můžeme pamatovat v modlitbě na směřování křesťanů k jednotě, která ležela na srdci již samotnému Kristu, jenž se modlil v Getsemanské zahradě za své učedníky: "Ať jsou jedno". K modlitbě doporučujeme využít zvláštní příručku sestavenou k této příležitosti >>

Kéž Pán žehná všem, kdo jakýmkoliv způsobem přispívají k jednotě mezi lidmi!