Svátosti a svátostiny

Křest

Základní informace o křtu a o podmínkách jeho udělení.

Svatba

Základní informace o křesťanském sňatku a o potřebných náležitostech.

Pomazání nemocných

Základní informace o svátosti pomazání nemocných a o možnostech jejího přijetí.

Pohřeb

Základní informace o pohřbu a jeho domluvě.