Svátosti a svátostiny

Křest

4536

O co jde? Křest je viditelné znamení neviditelného Božího daru, kterým se člověk stává Božím dítětem, členem církve a dostává k tomu potřebné duchovní dary. Pokřtěn může být člověk jen jednou a navždy.

Proč dítě křít? Malé děti se křtí proto, že patří do rodiny křesťanů a ta chce, aby dítě mělo spolu s nimi účast na životě církve. Proto se žádá od rodičů a kmotrů, aby byli pokřtěni, byli schopni svou křesťanskou víru při křtu vyznat a mohli tak uvést do víry i dítě, které je jim svěřeno (to musí platit minimálně o jednom z rodičů).

Jak začít? O křest dítěte žádají zásadně jeho rodiče, kteří nejen musí být při křtu přítomni, ale kteří jediní mohou přijmout plnou zodpovědnost za to, že jejich dítě bude vychováno ve víře v Krista a v prostoru života a víry církve. Kmotr nebo kmotra v tom mají rodičům pomáhat a tuto ochotu také před ostatními účastníky křtu deklarují. Příprava křtu začíná tím, že se domluví na setkání s duchovním správcem farnosti a to několik týdnů před zamýšleným termínem křtu.

Co dál? Na jednom či dvou setkáních s rodiči se ujasní význam křtu, způsob a termín jeho udělení. Před křtem se na faře vyhotoví křestní zápis, ke kterému je třeba donést rodný list dítěte, oddací list rodičů, případně jejich křestní listy a jména a adresy kmotrů, případně jejich křestní listy. Pro vlastní obřad křtu je dobré opatřit si křestní roušku a křestní svíčku pro dítě.

Obřad křtu se koná ve farním kostele buď při nedělní mši svaté nebo při zvláštní bohoslužbě v dohodnutém termínu.

Starší děti (cca od 4 let) musí sami projít určitou formou přípravy na přijetí této svátosti.

Dospělí čili ti, kteří již plně používají rozum, musí v případě zájmu o křest projít dlouhodobou přípravou, která je seznámí nejen s obsahem víry, ale vede je též k proměně životního stylu, k setkání s křesťany ve farnosti a uvádí do praxe soukromé i společné modlitby. Tato příprava trvá obvykle více než rok a je završena přijetím svátosti křtu o Velikonocích.

Podrobnější informace o křtu >>