Svátosti a svátostiny

Svatba

4537

Církevní sňatek mohou uzavřít snoubenci, z nichž aspoň jeden je pokřtěný v římskokatolické církvi a pro druhého není víra překážkou ve společném soužití a v křesťanské výchově děti. Jedná se o sňatek, který je nerozlučný a jeho smyslem je vytvoření rodiny.

Zájemci se mají aspoň tři měsíce před před zamýšlenou svatbou domluvit s duchovním správcem na datu a místě konání. Podstoupí též několik přípravných setkání.