• Farní pouť do Krakova Farní pouť do Krakova
  • Farní pouť do Želivu Farní pouť do Želivu
  • Tříkrálová sbírka 2016 Tříkrálová sbírka 2016
  • Farní den 2015 - společné foto farnosti Farní den 2015 - společné foto farnosti

Aktuálně z farnosti

Přímé přenosy bohoslužeb od 19. do 25. října 2020

19.
říjen
Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.

Bylo zveřejněno logo Světových dnů mládeže 2023 v Lisabonu

19.
říjen
V pátek 16. října, který je také dnem výročí zvolení sv. Jana Pavla II. papežem, se konala virtuální prezentace nového loga nejbližších Světových dní mládeže v Lisabonu. Původně se SDM měly konat v roce 2022, ale v důsledku pandemie byly přesunuty na srpen 2023.

AKTUÁLNĚ - COVID-19

17.
říjen
Věnujte prosíme pozornost následujícím opatřením v souvislosti s epidemií nového koronaviru.

Seniorům...

17.
říjen
Následující řádky jsou adresovány seniorům, kterým současná pandemická situace nedovoluje prožívat svůj život ve společenství s ostatními vrstevníky.

 

V neděli si připomeneme Světový den misií

17.
říjen
Letošní Světový den misií, který oslavíme 18. října 2020, se nese v duchu hesla z knihy proroka Izajáše: „Zde jsem, mne pošli!“ (Iz 6,8). V předvečer Světového dne misií v sobotu 17. října se uskuteční Misijní most modlitby – modlitba za misie, za misionáře, za papeže Františka, za šíření evangelia a za všechny potřebné.

Biskup Zdenek Wasserbauer o modlitbě růžence

17.
říjen
Mons. Zdenek Wasserbauer, pomocný biskup pražský, se obrací na všechny v předvečer památky Panny Marie Růžencové, připomíná některé souvislosti modlitby růžence a vyzývá nás, abychom se v měsíci říjnu modlili růženec za ukončení koronaviru.

Nekašlejme na druhé! Výzva nevládních organizací občanům ČR ke koronaviru

17.
říjen
Charita Česká republika se připojuje k výzvě nevládních organizací adresované v souvislosti s druhou vlnou koronavirové epidemie všem lidem v této zemi. Jen pokud budeme vnímaví ke všem, kteří si v našem okolí nevědí rady nebo potřebují něčí pomoc, zamyslíme se nad tím, čím můžeme ostatním prospět, a hlavně jen pokud budeme sami dodržovat základní preventivní opatření, můžeme nynější krizovou situaci zvládnout.

Prohlášení kardinála Duky k aktuální situaci

15.
říjen
Přinášíme vyjádření kardinála Dominika Duky, arcibiskupa pražského a primase českého, k aktuální společenské situaci vyvolané rozsáhlými epidemiologickými opatřeními.

Víra v roce COVIDu neklesá

14.
říjen
Aktuální data STEM ukazují, že letošní pandemie vírou v našich zemích příliš nezahýbala a současná situace se na deklaraci příslušnosti k víře a náboženství příliš neprojevuje. Na otázku „Věříte v Boha“ odpovídá kladně téměř třetina respondentů (30,5 %). K církvím se hlásí 26 % respondentů, z toho k římskokatolické 83 % a k řeckokatolické 1 %. Objevují se však nové pastorační trendy, například sledování bohoslužeb online, jejichž oblíbenost a využití bude do budoucna zajímavé sledovat. Církev také s napětím očekává letošní vánoční svátky, kdy do kostela tradičně přijde až polovina obyvatel. I když čínská chřipka víru neoploštila, přináší nové pastorační a komunikační výzvy.
Slovo na týden
Téma týdne
V žádných krizích nejsme sami

Stále děkujeme Bohu za vás za všechny, když si vás připomínáme ve svých modlitbách. (srov. 1 Tes 1,2)

17. 10. 2020, BF

Při čtení Bible mě zvláště v posledních týdnech přitahují listy, které psali apoštolové těm, kteří uvěřili v Ježíše. I když nemohli být s adresáty svých listů osobně, nesli je ve svých myšlenkách a modlitbách, nezapomínali na ně. Uvědomila jsem si, jak důležitá tato psaní byla a kolik v nich bylo porozumění a povzbuzení.

Stejně jako první křesťané, kterým jsou psaní určena, i my procházíme nejrůznějšími a často náročnými životními situacemi. Některé z nich nás dokonce mohou uvrhnout do pomyslné temné rokle, ze které se těžko dostáváme vlastními silami.

Možná si připadáme ve svých problémech sami, možná netušíme, jak je máme řešit. Toužíme po útěše a podpoře, ale nenacházíme je. A pak právě slova povzbuzení, která apoštolové často nabízejí ve svých listech, můžeme přijímat tak, jako by byla psaná i nám.

Třeba pak pocítíme, že v našich krizích a propadech nikdy nejsme sami. I když se může zdát, že je pomoc vzdálená, že není nikdo, kdo by na nás myslel, není to pravda. Boží povzbuzení a podaná ruka je na dosah, pomůže nám vyjít z naší temné rokle. Třeba jinak, než chceme a čekáme, ale jen on je Cesta Domů - skrze všechny radosti, ale i bolesti, trápení a nakonec smrt… 

Stačí
jen se ho
chytit.

Tuto službu poskytuje www.vira.cz.