• Farní pouť do Krakova Farní pouť do Krakova
  • Farní pouť do Želivu Farní pouť do Želivu
  • Tříkrálová sbírka 2016 Tříkrálová sbírka 2016
  • Farní den 2015 - společné foto farnosti Farní den 2015 - společné foto farnosti

Aktuálně z farnosti

Biskup Vokál slaví 10. výročí svého biskupského svěcení

07.
květen
Dnes je to 10 let ode dne, kdy byl Mons. Jan Vokál vysvěcen kardinálem Tarcisiem Bertonem SDB v římské bazilice sv. Petra na biskupa. Spolusvětiteli se stali kardinál Dominik Duka OP a arcibiskup Erwin Josef Ender. Úřadu se ujal jako 25. biskup královéhradecký. Jako biskupské motto si zvolil text: „Pod tvou ochranou.“

Tuto neděli se koná sbírka na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu

06.
květen
Čeští a moravští biskupové i letos vyzývají věřící ke sbírce na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu. Tato sbírka se bude konat v neděli 9. května, kdy si připomínáme Den modliteb za pronásledované křesťany.

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc květen 2021

06.
květen
Modleme se za pokojné řešení sporu na Ukrajině, jeho oběti a ty, které zasáhla bolest.

Sobota 1.5. ve znamení sv. Josefa, dělníka

01.
květen
Diecézní biskup Jan Vokál a pomocný biskup Josef Kajnek odslouží bohoslužby na poutních místech.

Výzva k modlitebnímu maratonu růžence na poutních místech v ČR

30.
duben
Na přání Svatého otce bude měsíc květen věnován „maratonu“ modlitby s úmyslem prosit za ukončení pandemie, která již svět sužuje více než rok, a také za obnovení společenských a pracovních aktivit. Papež František si do této iniciativy přeje zapojit poutní místa všude ve světě. Z toho důvodu předseda ČBK arcibiskup Jan Graubner vyzývá správce poutních míst na území Čech, Moravy a Slezska, aby se do této iniciativy také zapojili.

Papež František: Rozjímání je způsob, jak se setkat s Ježíšem

28.
duben
Při pravidelné středeční audienci pokračoval papež František v cyklu katechezí o modlitbě. Tentokrát se zaměřil na význam rozjímání a zdůraznil, že je to prostředek modlitby, který nám pomáhá setkat se s Ježíšem, ale také najít sebe samého.

Šperk svaté Ludmily

28.
duben
Jubilejní výročí 1100 let od mučednické smrti svaté Ludmily připomíná výzva Poděkujme ženám. Tou chce Arcibiskupství pražské ukázat, že velké ženy nejsou jen postavami ze starých legend, ale žijí i v dnešní době. Kdo se do výzvy zapojí, může své ženě poděkovat unikátním českým šperkem a ještě tím podpořit dobrou věc.

Globální „maraton“ modlitby růžence v měsíci květnu za ukončení pandemie COVID-19

22.
duben
Papežská rada pro novou evangelizaci ve středu 21. dubna uvedla, že „pro hlubokou touhu Svatého otce bude měsíc květen věnován modlitebnímu maratonu na téma ‘Modlitba k Bohu stoupala ustavičně z celé církve'“.
Slovo na týden
Téma týdne
Láska člověka uschopňuje

Ježíš říká: „Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a určil jsem vás k tomu, abyste šli a přinášeli užitek a váš užitek aby byl trvalý. Potom vám Otec dá všechno, oč ho budete prosit ve jménu mém. To vám přikazuji: Milujte se navzájem!“ (J 15, 16-17)

8. 5. 2021, Rh

Když se Ježíš před svou smrtí loučil se svými učedníky, chtěl po nich jedinou věc: aby se navzájem milovali. Nelehký úkol. Nenechává je ale bez pomoci, dává jim k tomu patřičnou výbavu: ujištění, že je má rád tak, jako jeho miluje Otec a nazývá je svými přáteli.

V životě je nesmírně důležité vědět, že je člověk milovaný a přijímaný. Tato jistota nás uschopňuje zvládat život ve všech jeho oblastech... Uschopňuje nás být jak kreativní a vynalézaví, tak i zvládat mnohé obtížné situace, být velkorysí, nasazovat se pro druhé, odpouštět, dělat svět lepším… Jde totiž o život. Právě proto je Ježíšův požadavek tak naléhavý. Až tak, že to není jen nějaká prosba nebo žádost, ale příkaz. Jde ale lásku nařídit? 

„Bůh potřebuje tvou lásku, protože mu na tobě velmi záleží. Potřebuje tvoji lásku především proto, že chce skrze tebe milovat i tvého bližního. /.../ Lásku vlastně nelze nařídit, jako je možné nařídit nějaký jiný úkon. Jestliže si však přečteme Horské kázání nebo Ježíšovu řeč na rozloučenou, nemůžeme pochybovat, že Bůh lásku skutečně přikazuje. Abychom pochopili pádnost příkazu, musíme si zejména všimnout, v jakém smyslu Bůh přikazuje: že totiž jde o něco mnohem většího než o pouhé přikázání.“ (Bernhard Häring)

Tuto službu poskytuje www.vira.cz.