• Farní pouť do Krakova Farní pouť do Krakova
  • Farní pouť do Želivu Farní pouť do Želivu
  • Tříkrálová sbírka 2016 Tříkrálová sbírka 2016
  • Farní den 2015 - společné foto farnosti Farní den 2015 - společné foto farnosti

Aktuálně z farnosti

VSTUPUJEME DO ADVENTU

26.
listopad
Křesťané se v tomto období připravují na příchod Ježíše o Vánocích, ale pamatují i na jeho druhý příchod na konci časů.

Za papežem do Lisabonu!

26.
listopad
Na přelomu července a srpna příštího roku se budou v Lisabonu konat Světové dny mládeže. Mladí poutníci z celého světa se sejdou, aby se setkali s živým Ježíšem Kristem ve společenství svých vrstevníků.

Další dokumenty k Synodálnímu procesu jsou nyní i česky

26.
listopad
V českém překladu je nyní k dispozici tzv. Dokument pro kontinentální etapu (DKE), tedy pracovní text shrnující dosavadní syntézy Synodálního procesu z celého světa. Dokument bude nyní základem pro další zamýšlení v rámci kontinentální etapy Synody o synodalitě.

DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA OCENĚNA UNIVERZITOU HRADEC KRÁLOVÉ

19.
listopad
Medaili rektora Univerzity Hradec Králové obdrželi zaměstnanci a dobrovolníci pracující Diecézní charitě Hradec Králové za obětavou práci v době válečného konfliktu na Ukrajině.

Červená středa se blíží

19.
listopad
Již příští týden, 23. listopadu, se v České republice opět uskuteční připomínka pronásledovaných pro víru, tzv. Červená středa. Tato mezinárodní iniciativa začala ve Velké Británii v roce 2016, v Česku se letos koná popáté. Nad letošním ročníkem převzali záštitu ministr zahraničních věci ČR Jan Lipavský, rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková a rektor ČVÚT Vojtěch Petráček.

BISKUP: MLÁDEŽ JE NAŠE BUDOUCNOST

02.
listopad
Diecézní centrum života mládeže Vesmír má pro diecézi i celou církev velký význam.

ODPUSTKY PRO DUŠE ZESNULÝCH

02.
listopad
Nejen při Vzpomínce na všechny věrné zemřelé 2. 11. lze získat plnomocné odpustky...

VESMÍR SLAVÍ 30 LET SVÉ EXISTENCE

29.
říjen
Diecézní centrum života mládeže Vesmír založil pře 30 lety arcibiskup Karel Otčenášek.

PŘIPOMÍNKA POSVĚCENÍ KATEDRÁLY

29.
říjen

V neděli 30. října si připomeneme výroční den posvěcení katedrály Svatého Ducha.

 


Slovo na týden
Téma týdne
Když dva dělají totéž, není to totéž

„Tehdy budou dva na poli: jeden z nich bude vzat, druhý ponechán; dvě budou mlít na obilném mlýnku: jedna bude vzata, druhá ponechána.

Bděte tedy, protože nevíte, který den váš Pán přijde.“ Mt 24,40-42

26. 11. 2022, Ak

Naše dny jsou povětšinou v různé míře naplněny povinnostmi, prací a odpočinkem. Výše uvedený biblický text mluví mj. také o takovém všedním dnu. „Dva budou na poli, dvě budou mlít na mlýnku, …

V tomto běžném dnu přichází Bůh a ohlašuje „Poslední soud“. „Dva budou na poli - jeden z nich bude vzat a druhý ponechán… Dvě budou mlít na mlýnku: jedna bude vzata, druhá ponechána.“ Je to pro mě velká otázka k zamyšlení.  Práce je  stejná, ale někdo obstojí, jiný ne.  Proč?

Myslím, že často žijeme nějak automaticky a zapomínáme v posledku proč, pro koho… Zapomínáme i na Boha.  To ale není dobré. Protože asi nejvíc záleží na tom, jak svou práci děláme, v jakém duchu. „Když dva dělají totéž, není to totéž.“ Můžeme ve svém životě dělat věci v souladu s Bohem, hledat, jak je on chce, dělat je s láskou pro něj i pro druhé. To má smysl. Pak budeme shledáni za připravené. Nebo můžeme mít třeba i prvotní dobrý úmysl, ale nakonec jednat jinak: podle svého, bez rozmyslu jít do věcí po hlavě, bez rozlišování, rozhodovat se sobecky, podle toho, co je výhodné, pracovat jen kvůli penězům, uklízet jen proto, že se to prostě musí udělat.

Jak ale na to – jak dělat věci s Bohem? Není to snadné. Apoštol Pavel říká:  „Ať tedy jíte či pijete či cokoli jiného děláte, všecko čiňte k slávě Boží.“ (1 Kor 10,31).  A dál: „Cokoli děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale Pánu“ (Kol 3,23).

Možná tady najdeme odpověď, jak na to: snažit se všechno dělat v důvěrné blízkosti s Ježíšem a pro Něj. Ano, někdy to může být těžké, např. když krmíte vztekající se batole nebo když se snažíte vyříkat si problém se svým puberťákem… Můžeme si ale představit, jak by teď jednal Ježíš. Pozvat ho do dané chvíle, aby nám dal poznat, jak by ty děti krmil On… Co by řekl puberťákovi On… Prosit v dané chvíli o jeho přítomnost, trpělivost, o jeho lásku, dar naslouchání, jeho moudrost, jeho slova… A když si navíc uvědomíme, že Pán je v dětech, v tom mém puberťákovi, v mém starém otci, v nepříjemném kolegovi přítomný - možná ubereme ze své netrpělivosti a náš postoj to promění.

Pán přijde uprostřed našeho každodenního života,
uprostřed těch nejobyčejnějších věcí,
které děláme. Záleží tedy na tom,
jak je děláme
a pro koho.

-redakčně upraveno-

Tuto službu poskytuje www.vira.cz.