Kancelář

Výstava Adopce na dálku

Dárci Diecézní charity Hradec Králové podpořili od roku 2000 více než 6500 indických dětí na cestě k lepšímu vzdělání. Dlouhodobá podpora dárců má smysl. Z absolventů projektu se v řadě případů stávají učitelé, zdravotní sestry, účetní nebo strojní inženýři. Dnes jsou z nich sebevědomí lidé, kteří se dokážou postarat o svoje rodiny a jsou přínosem pro celou indickou společnost.

Výstavu Adopce na dálku lze navštívit přede mší svatou v kostele sv. Františka Serafínského v Chocni podle aktuálních ohlášek.

Plakát