Kancelář

Živé přenosy velikonočních bohoslužeb z katedrály Svatého Ducha

K účasti na bohoslužbách Velikonočního tridua, vedených diecézním biskupem Janem Vokálem, stačí jedno kliknutí.

Výstava Adopce na dálku

Dárci Diecézní charity Hradec Králové podpořili od roku 2000 více než 6500 indických dětí na cestě k lepšímu vzdělání. Dlouhodobá podpora dárců má smysl. Z absolventů projektu se v řadě případů stávají učitelé, zdravotní sestry, účetní nebo strojní inženýři. Dnes jsou z nich sebevědomí lidé, kteří se dokážou postarat o svoje rodiny a jsou přínosem pro celou indickou společnost.

Výstavu Adopce na dálku lze navštívit přede mší svatou v kostele sv. Františka Serafínského v Chocni podle aktuálních ohlášek.

Plakát