Synoda 2021-2023

Synodální proces v Chocni

Rádi bychom vás pozvali k účasti na farním procesu Synody o synodalitě, kterou vyhlásil pro celý svět papež František. Tématem synody je společné putování božího lidu.

Společně ve farnosti povedeme dialog nad předloženými tématy (Příloha č. 06 Témata a otázky), budeme sdílet vlastní zkušenosti, přání, očekávání, budeme si naslouchat a hledat, kde v těchto zkušenostech zaznívá hlas Ducha Svatého. Chceme zakoušet, že jsme jako církev společně na cestě, po které nás vede Duch Svatý.

Setkávání bude v Chocni probíhat od prosince 2021 do března 2022 ve skupinkách o velikosti 5 - 8 účastníků. Každá skupinka se sejde nad tématem celkem 3x. Ve skupinkách budou moderátoři, kteří skupinku povedou.

Do skupinek se můžete přihlásit na Synoda Choceň 2021.Nebo můžete využít záznamové archy na bočním oltáři v kostele Sv. Františka Serafínského. Aktuální informace o synodním procesu v České republice jsou Synoda 2021- 2023.

Pojďme tedy společně „dát vzklíčit snům, probudit proroctví a vize, přinést nové naděje, rozhojnit důvěru, obvázat rány, navázat vztahy, dát zazářit nadějnému úsvitu, učit se jedni od druhých a vytvořit pozitivní náhled, který bude osvěcovat mysl, zahřívat srdce a rukám navrátí sílu.“ (Přípravný dokument, 32)

Anežka Pavlišová, farní koordinátor

775 335 602

Základní informace a pozvání na společnou cestu

Průběh synodálního procesu v ČR přehledně

Metodika vytvoření pracovních skupinek

Metodika setkání pracovní skupinky

Biblické inspirace pro práci ve skupinkách

Témata a otázky pro setkání v pracovních skupinách

Leták