Kostely a kaple

Kostel v Újezdě

1569

1570

Fotografie: Jiří Pešek

Historie kostela:    
Současná stavba je z roku 1748. Kostel byl slavně benedikován 15.4. 1748.