Kostely a kaple

Skořenický kostel

1563

Historie kostela

Na místě dnešního kostela stával až do roku 1865 kamenný kostel s dřevěným stropem. Základní kámen současného kostela sv. Máří Magdalény byl položen 19. října 1865 za účasti Ferdinanda Kinského. V roce 1867 byla stavba dokončena. Ze starého  kostela, jenž stával na místě dnešního kostela, byly vyjmuty dva náhrobní kameny z doby prvních Pernštejnů a zazděny v zadní stěně chrámové lodi. Datum posvěcení kostela není známo.

  1571

Fotografie: Jiří Pešek