Kostely a kaple

Kostel na Hemžích

1573

Historie kostela

První historické zmínky o kostele na Hemžích jsou ze začátku 14. století. Do husitských válek byl farním kostelem, titulu Zvěstování Panny Marie a podle farní pamětní knihy „skrovný a malý ze dříví.“ V roce 1679 byl zbořen. V letech 1679-1683 postaven kostel stávající, který byl slavnostně posvěcen v neděli 12. září roku 1683.

Milostnou sošku Panny Marie s děťátkem daroval původnímu kostelu v roce 1662 hrabě Kurc. Její původ je neznámý, jen zpráva pamětní knihy říká, že ji přivezl z Uher.

Úcta k Panně Marii na Hemžích se vzmáhá od poloviny 17. století. Prosby k nebeské Matce v různých potřebách nezůstaly nevyslyšeny, důkazem toho jsou dary, které pak byly skládány jako projev vděčnosti, až vznikl chrámový poklad, jenž byl v roce 1784 zkonfiskovaný  Josefem II. .

Poutní kostel na Hemžích je svědectvím o důvěře v mateřskou ochranu a pomoc Panny Marie, místem modliteb a díkůvzdání. Kéž jím zůstane i pro budoucí generace.

1564

1572

Foto: Jiří Pešek