2012

První svaté přijímání 2012

Letošního prvního svatého přijímání se dne 3. 6. 2012 zúčastnilo 8 dětí.

Biřmování 2012

Dne 17. 6. 2012 se uskutečnilo udělování svátosti biřmování 11 farníkům rukama diecézního biskupa Mons. Jana Vokála.

Pouť dětí do Dolní Dobrouče

Ohlédnutí za poutí dětí do Dolní Dobrouče.

Farní putování na Homol

Fotografie z farního putování Choceň - Hemže - Homol dne 1. 5. 2012.

Fotografie z Horského klubání

20.-22. 4. se děti z naší farnosti zúčastnily Horského klubání ve Špindlerově Mlýně. Tento víkend byl pro všechny nesmírně obohacující. Dozvěděly se mnoho zajímavého o misiích, seznámily se s novými kamarády a volný čas mohly trávit radovánkami na sněhu.

Biřmovanci v Pekle

Fotografie z březnového víkendu biřmovanců na chalupě v Pekle u Vamberka.

Víkend dětí na Říčkách

Fotografie ze sněhového víkendu 10. - 12. 2. 2012.