2011

Adventní posezení pro seniory

Setkání generací po nedělní bohoslužbě 11. 12. 2011.

Adventní program pro děti

Fotoreportáž z pracovně-vzdělávacího programu pro děti na choceňské faře 26. 11. 2011.

Fotografie z Říček

Fotoreportáž z podzimního víkendu biřmovanců.

Fotografie z Prahy

Snímky z výletu dětí do hlavního města v sobotu 10. 9. 2011.

Fotografie z farního tábora

Od 30. 7. do 6. 8. 2011 se z 32 dětí a 12 vedoucích v Prorubkách stali indiáni...

Primice

Fotogalerie z primice P. Ludvíka Víta Grundmana OP.

Fotografie z puťáku

Ochutnávka jednoho dne (nejen) choceňské mládeže u Pastvinské přehrady.

Fotografie z Božího Těla

Slavnostní procesí objektivem Josefa Horáčka.

Prázdniny nanečisto

Fotogalerie z programu pro děti.

Fotografie z prvního svatého přijímání

Neděle 5. června 2011 - velký den Marka, Vaška, Hanky a Honzíka.

Fotografie z Noci kostelů

Choceňský chrám sv. Františka během letošní Noci kostelů zazářil a zaujal. Podívejte se.

Výlet dětí do Podskalí

Fotografie z poutě dětí na závěr celoroční hry v sobotu 22. 5. 2011.

Velikonoční vigilie

Několik fotografií z letošní velikonoční vigilie objektivem Lukáše Zavřela.