Kancelář

Modlitba v rodině – 5. neděle postní

Nabízíme podklady pro slavení 5. neděle postní. Stav nouze stále trvá a neumožňuje nám slavit Eucharistii ve společenství farnosti. I tuto postní neděli můžeme vstoupit do společenství s Pánem a s jeho tajemstvím spásy skrze společnou modlitbu v rodině.

Společná modlitba Otče náš

Papež František vyzval všechny křesťany, aby se ve středu 25. března v pravé poledne společně pomodlili modlitbu Otče náš.

Papež František se v Římě modlil za osvobození od epidemie

To, co se odehrálo o 3. neděli postní tohoto roku, se zapíše určitě do dějin nejen Říma, ale i celého světa. Poprvé nebyly veřejně slouženy mše svaté, ačkoliv kostely byly otevřené. Odpoledne se papež František vydal pěšky k místům, které jsou od věků považována za místa proseb o vítězství nad epidemiemi.