Svátosti a svátostiny

Svátost smíření

Zpovídá se obvykle půl hodiny před večerní mší svatou ve zpovědní místnosti.

Návod na přípravu ke svátosti smíření pro děti >>