2011

Výlet dětí do Podskalí

Výlet dětí do Podskalí

 • Chrast u Chrudimi
 • V nedalekých Podlažicích vznikl největší opis Bible na světě, tzv. Ďáblova bible...
 • Prvním úkolem dětí bylo různými způsoby zpracovat několik listů Písma svatého
 • Byla to i zábava...
 • A také to dalo zabrat.
 • Sportovní chvíle na zahradě chrastecké fary
 • Sportovní chvíle na zahradě chrastecké fary
 • Sportovní chvíle na zahradě chrastecké fary
 • Sportovní chvíle na zahradě chrastecké fary
 • Hu-tu-tu-tu
 • Prezentace zpracovaných biblických příběhů
 • Prezentace zpracovaných biblických příběhů
 • Prezentace zpracovaných biblických příběhů
 • Prezentace zpracovaných biblických příběhů
 • Prezentace zpracovaných biblických příběhů
 • Prezentace zpracovaných biblických příběhů
 • Prezentace zpracovaných biblických příběhů
 • Prezentace zpracovaných biblických příběhů
 • Prezentace zpracovaných biblických příběhů
 • Podlažice, místo vzniku tzv. Ďáblovy bible
 • Zde stával benediktynský klášter vypálený husity.
 • Režisér Jiří Strach zde též natočil zajímavou trilogii nazvanou Ďáblova lest. Doporučujeme.
 • Z Podlažic se radostně vydáváme na pouť do malebného Podskalí.
 • Cestou se snažíme znovu prožít dobrodružství učedníků putujících do Emauz.
 • Připomínáme si biblické příběhy... třeba ten o rybolovu.
 • Někdo chytil ryby, někdo něco jiného.
 • Kdo hledá, najde.
 • Cesta do Podskalí.
 • Další příběhy a úkoly...
 • Připomínka příběhu o vzkříšení Lazara.
 • Lazar a jeho přátelé.
 • Lazar a jeho přátelé.
 • Napodobování - následování...
 • Poutní kostel sv. Jana Křtitele v Podskalí.
 • Bohoslužba v kostele.
 • Sestavování klíčového poselství:
 • Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa.
 • Po bohoslužbě je třeba nalézt ukrytý poklad.
 • Nalezení pokladu.
 • Radost z pokladu!
 • Hry.
 • Závěrečné vyhodnocení: kdo je první a kdo obsadil v celoroční hře další místa?
 • Šampionky z kategorie nejstarších dětí.
 • Gratulace nejlepším...
 • Nakonec oblíbený trh, kde se platí zvláštní měnou.
 • Bohu díky za den plný slunce, jeho požehnání a milého společenství!