2011

Velikonoční vigilie

Velikonoční vigilie

  • Zapálení ohně
  • Požehnání ohně
  • Zapálení svíce
  • Požehnání velikonoční svíce (paškálu)
  • Šíření světla
  • Starozákonní čtení
  • Starozákonní čtení
  • Křest
  • Biřmování
  • Eucharistie