Kancelář

Papež František se v Římě modlil za osvobození od epidemie

To, co se odehrálo o 3. nedělí postní tohoto roku, se zapíše určitě do dějin nejen Říma, ale i celého světa. Poprvé nebyly veřejně slouženy mše svaté, ačkoliv kostely byly otevřené. Odpoledne se papež František vydal pěšky k místům, které jsou od věků považováná za místa proseb o vítězství nad epidemiemi.

Ochránkyně římského lidu

Papež František nejdříve dorazil k basilice Santa Maria Maggiore, kde se nachází nádherná ikona Panny Marie, kterou nazývají Ochránkyní římského lidu. Tato ikona dostala jméno právě proto, že se před ní modlili Římané o osvobození od různých epidemií.

V roce 593 papež Řehoř Veliký sám osobně nesl obraz římskými ulicemi a prosil o záchranu před nákazou moru. A byl vyslyšen.

Po dvanácti stoletích, v roce 1837, se před tímto obrazem Panny Marie papež Řehoř XVI. modlil o zastavení a záchranu před epidemii cholery. A žádal také o tuto modlitbu všechny věrné a celé duchovenstvo.

Papež František rovněž v osobní modlitbě svěřil Panně Marii, Ochránkyni římského lidu, všechny, kdo se namáhají s nákazou koronaviru a prosil ji o záchranu.

Krucifix San Marcello

Druhým poutním místem papeže Františka byl kostel sv. Marcelého na via del Corso. Tento kostel posvětil papež Bonifác v roce 418. Z požáru, který zničil téměř celý chrám, byl zázračně zachráněn pouze krucifix.

Když se v roce 1522 ve Věčném městě začala šířit morová epidemie, obyvatelé vynesli krucifix do ulic Říma. Více než dva týdny věrní nosili ten kříž po všech ulicích a modlili se o zastavení epidemie a o zachranu od záhuby. I podle svědků tam, kam byl přinesen krucifix, nákaza postupně ustupovala. Kdy po 16 dnech poutníci přinesli krucifix zpět do kostela sv. Marcelého, epidemie skončila. Od této doby Římané považují krucifix sv. Marcelého za zázračný.

Pěší pouť papeže Františka z Domu sv. Marty do Basiliky Santa Maria Maggiore a ke Krucifixu sv. Marcelého je svědectvím jeho pastýřské péče o svůj lid, je voláním o víru, která hory přenáší. Je pozváním, abychom důvěřovali v Boží přítomnost a ochranu i v době epidemie koronaviru.

Více informaci zde