Kronika

Volby do pastorační rady farnosti

Volby

do pastorační rady farnosti

Choceň 2014

 

I. kolo: NOMINACE

22. 2. – 9. 3. 2014

Každý farník starší 18ti let může navrhnout 3 kandidáty tím, že napíše jejich jména na lístek a vloží jej do volební urny. Kandidáti mají být starší 18ti let, z naší farnosti a mají být ochotni a schopni plnit úkoly pastorační rady.

V následujících dnech volební komise osloví navržené farníky s významným počtem hlasů, zda kandidaturu přijímají, zveřejní jména kandidátů a připraví hlasovací lístky.

 

II. kolo: VLASTNÍ VOLBY

30. 3. 2014

Hlasovací lístek bude obsahovat maximálně 15 kandidátů. Z nich voliči mohou označit maximálně 4 kandidáty. Výsledky budou vyhlášeny 6. 4. 2014.

 

Volební komise: Martina Krsková, Pavel Pavliš, Jan Kučera