Kronika

Soutěž o obraz na portál

Portál před opravou a po ní:

7926

7927

Podmínky soutěže:

Soutěže se může zúčastnit každý umělec, který je schopen dodat návrh a dílo pak spolehlivě realizovat.

Účastník soutěže připraví návrh obrazu s tematikou dobrého pastýře a dodat jej ve fyzické podobě na faru.

K tomu je třeba též promyslet technologii provedení a připravit rozpočet.

Uzávěrka dodání návrhů včetně technické a finanční přílohy je 31. 7. 2014.

Návrhy budou následně posouzeny odbornou komisí. Na základě jejích podkladů bude dále jednat pastorační rada farnosti v čele s administrátorem a vybere vítězný návrh.

P. Jiří Pešek