Kronika

Diecézní setkání ministrantů

Na setkání ministrantů jsme se letos vydali do Červeného Kostelce. Když jsme přijeli na nádraží, čekali na nás už místní ministranti, kteří nás zavedli do školy, kde jsme byli ubytováni. Po večeři jsme se přemístili do Sokolovny, kde byl pro nás připraven program a také nám zahráli scénku o sv. Jakubovi. Ve 22 hodin jsme měli večerku a na dobrou noc nám vyprávěli krásný příběh o poutníkovi, který cestoval do Compostely. V sobotu ráno byl v 6:45 budíček a v sedm hodin rozcvička a snídaně. Po snídani byla pouť za sv. Jakubem do Compostely, během níž nás přepadli rytíři. Když jsme doputovali do kostela sv. Jakuba , měli jsme oběd a potom jsme šli na mši sv., po níž jsme si mohli vybrat z nabízeného programu (jízda na koni, fotbal, lézt po lanech či jít na koncert).   Po odpoledním programu následovala večeře a po ní jsme se všichni sešli na hřbitově. Nakonec jsme šli do kostela na adoraci a po ní jsme už ulehli do spacáků. Celý program zakončila nedělní bohoslužba, na kterou přijel i biskup Josef Kajnek. A po výborném obědě, jsme se vydali na zpáteční cestu. Setkání ministrantů se mi líbilo a těším se na další.
Standa Michalec